Dây chuyền sản xuất đá viên

Dây chuyền sản xuất đá viên

in stock

Địa chỉ: 12 Khương Đình, Thanh Xuân , Hà Nội.
– Điện thoại: 0934477786
– Email: info@namphuthai.vn

Description

Dây chuyền sản xuất đá viên gồm các thiết bị chính:
Máy nén-bình ngưng

Hệ thống tiết lưu

Hệ thống bay hơi…

Thiết bị phụ gồm có:
Bình tách dầu hoạt động theo nguyên lý thay đổi chiều và tốc độ của chiếc môi chất!

Bình chứa cao áp:để chưa môi chất dạng lỏng áp suất cao!

Bình hồi nhiệt:Trao đổi nhiệt ngược loại giữa hôi môi chất lạnh từ thiết bị bay khá đi vào bình hồi nhiệt có môi chất lỏng trong ống xoắn!
Nguyên lý hoạt động:
Hơi được hút về máy nén dưới dạng khá áp rẻ được máy nén nén môi chất lên nhiệt độ cao thế suất cao! Qua bình tách dầu để tách những bụi dầu ra khỏi khá môi chất! tương đối về bình ngưng rồi bàn thảo nhiệt và thải nhiệt ra nước để giảm nhiệt độ và áp suất và ngưng tụ thành dạng lỏng! Môi chất ở dạng lỏng được đi qua vật dụng hồi nhiệt và khiến giảm nhiệt môi chất dựa và nhiệt của hơi môi chất sau lúc qua dàn bay hơi!Môi chất lỏng được đưa vào bình cất áp cao! loại môi chất qua hệ thống tiết lưu giảm áp suất đến áp suất bay hơi! Môi chất lên dàn bay hơi nhận nhiệt của nước đá và bay hơi!

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dây chuyền sản xuất đá viên”

error: Content is protected !!

Theme Settings