Các loại chế phẩm sinh học như EM1, PROTEASE, mật rỉ đường được sử dụng trong việc chế biến thức ăn chăn nuôi, làm phân bón hoặc diệt trừ sâu bệnh cho cây trồng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.