Máy cấy lúa bao gồm máy cấy mạ nhổ, máy cấy mạ khay và khay mạ ném, giúp dễ dàng trong việc gieo cấy, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức lao động, nâng cao năng suất hiệu quả.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.