Dây chuyền thu hoạch ngô NPT-2HB

Giá: Liên hệ

Dây chuyền thu hoạch ngô NPT-2HB có thể thu hoạch trên diện tích rộng, nhanh, gọn phù hợp với địa hình đồng ruộng của Việt Nam.

Tiết kiệm chi phí lao động, chi phí nhân công, máy chỉ cần người điều khiển và người gom sản phẩm sau khi thu hoạch.

Máy có cắt gốc ngô sau khi thu hoạch giúp bà con tiết kiệm thời gian phát quang đồng ruộng để chuẩn bị vụ mới.

    Danh mục: ,
    error: Content is protected !!