Trúng thầu dự án gói thầu số 5 “Cung cấp máy móc, thiết bị” Đại học Thái Nguyên

Công ty cổ phần công nghiệp lạnh Nam Phú Thái đã trúng thầu gói thầu số 5: “Cung cấp máy móc, thiết bị” cho trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên.

Trường đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên là một trường đại học kỹ thuật đào tạo bậc đại học và sau đại học các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển nông thôn cho cả nước đặc biệt là các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam.

Gói thầu số 5: “cung cấp máy móc thiết bị” là một trong số những gói thầu mà nhà trường đã đưa ra đấu thầu tại mạng đấu thầu quốc gia.

Các thiết bị yêu cầu trong gói thầu

 

error: Content is protected !!