Silo chứa ngũ cốc (Loại Hopper)

Giá: Liên hệ

Danh mục: