Hiển thị tất cả 7 kết quả

Giá: Liên hệ

Loại tủ: tủ sấy 2 cánhNhiệt độ sấy: 15-50° CKích khay(cm) : 65x85x2Khung tủ: 50-70 mmVật liệu: thép, tôn sơn tĩnh điệnThể tích sấy: 5000lSố khay: 80 khay inoxĐộ ẩm sấy khô: 550kg

Giá: Liên hệ

Loại tủ: tủ sấy 2 cánhNhiệt độ sấy: 15-50° CKích khay(cm) : 65x115x2Khung tủ: 50-70 mmVật liệu: thép, tôn sơn tĩnh điệnThể tích sấy: 3000lSố khay: 40 khay inoxĐộ ẩm sấy khô: 350kg

Giá: Liên hệ

Loại tủ: tủ sấy 1 cánhNhiệt độ sấy: 15-50° CKích khay(cm) : 75x105x2Khung tủ: 50-70 mmVật liệu: thép, tôn sơn tĩnh điệnThể tích sấy: 1500lSố khay: 20 khay inoxĐộ ẩm sấy khô: 5-15% tùy theo sản phẩm sấyKhối lượng sấy: 170kg

Giá: Liên hệ

Loại tủ: tủ sấy 1 cánhNhiệt độ sấy: 15-50° CKích khay(cm) : 65x85x2Khung tủ: 50-70 mmVật liệu: thép, tôn sơn tĩnh điệnThể tích sấy: 1000lSố khay: 16 khay inoxĐộ ẩm sấy khô: 5-15% tùy theo sản phẩm sấyKhối lượng sấy: 130kg

Giá: Liên hệ

Loại tủ: tủ sấy 1 cánhNhiệt độ sấy: 15-50° CKích khay(mm) : 56x85x2Khung tủ: 50-70 mmVật liệu: thép, tôn sơn tĩnh điệnThể tích sấy: 700lSố khay: 14 khay inoxĐộ ẩm sấy khô: 5-15% tùy theo sản phẩm sấyKhối lượng sấy: 90kg

Giá: Liên hệ

Loại tủ: tủ sấy 1 cánhNhiệt độ sấy: 15-50° CKích khay(mm) : 45x85x2Khung tủ: 50-70 mmVật liệu: thép, tôn sơn tĩnh điệnThể tích sấy: 500lSố khay: 12 khay inoxĐộ ẩm sấy khô: 5-15% tùy theo sản phẩm sấyKhối lượng sấy: 70kg

Giá: Liên hệ

Loại tủ: tủ sấy 1 cánhNhiệt độ sấy: 15-50° CKích khay(cm) : 40x75x2Khung tủ: 50-70 mmVật liệu: thép, tôn sơn tĩnh điệnThể tích sấy: 350lSố khay: 10 khay inoxĐộ ẩm sấy khô: 5-15% tùy theo sản phẩm sấyKhối lượng sấy: 30kg