Dây chuyền thu hoạch ngô liên hợp và băm nhỏ LH-01

Giá: Liên hệ

máy thu hoạch ngô băm nhỏ có lợi ích vô cùng lớn với khoảng cách cắt các hàng 2200 mm  , các cây được cắt có chiều dài 10-35mm.

error: Content is protected !!