Dự án lắp đặt kho lạnh nông sản lớn tại Nghệ An

Đây là một dự án lắp đặt kho lạnh nông sản lớn tại Nghệ An cho Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Minh Đức được công ty cổ phần công nghiệp lạnh Nam Phú Thái thực hiện vào năm 2020.

Dự án đã tạo một bước chuyển mình mới cho ngành nông sản cũng như nâng cao giá trị nông sản Việt trên thị trường thế giới.

error: Content is protected !!